Route

De fietsroute Eindhoven en omgeving

Later volgt hier de fietsroute Eindhoven en omgeving als plaatje en tekstueel.

Bent u geïnteresseerd? Koop dan een kaartje.
Voor uw steun zeggen wij u nu al dank, en wij hopen u in 2019 (weer) te mogen begroeten bij het eindfeest (barbecue).